Kwaterowanie 2014/2015

Terminy kwaterowania
Termin kwaterowania W godzinach: Studenci Wydziału…
27 wrzesień 2014 9.00 – 14.00
14.00 – 16.30 przerwa
16.30 – 21.00
- studenci I roku wszystkich Wydziałów Politechniki Częstochowskiej oraz innych Uczelni (AJD, WSL)
29 wrzesień 2014 9.00 – 14.00
14.00 – 16.30 przerwa
16.30 – 21.00
- Budownictwa 

- Elektrycznego

- Inż. Mechanicznej i Informatyki

30 wrzesień 2014 9.00 – 14.00
14.00 – 16.30 przerwa
16.30 – 21.00
- Inż. Środowiska i Biotechnologii 

- Zarządzania

- Inż. Produkcji i Technologii Materiałów

01 październik 2014 9.00 – 14.00
14.00 – 16.30 przerwa
16.30 – 21.00
- studenci innych Uczelni (AJD, WSL) 

- osoby nie będące studentami

 
W następnych dniach kwaterowanie odbywać się będzie:
- od 02.10.2014 do 05.10.2014 godz. 10.00 – 14.00
- od 08.10.2014 do 12.10.2014 godz. 10.00 – 14.00